حریم شخصی

متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماییم و برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کنیم؛ تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می‌کنیم، حفظ شود.