ارسال سریع

راهساز ماشین در شهر مشهد و تهران اقدام به ارسال سریع سفارشات نموده است.
همه سفارشات در این شهرها در طی ۲۴ ساعت تحویل میشوند و در دیگر شهرها بسته به فاصله آن بعد از ۱ تا ۳ روز کاری تحویل میشود.