قطعات موتور

توربین و گیربکس

محور اکسل

سیستم هیدرولیک

شاسی و دکل و کابین